Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 Vad händer i andras liv?

Det händer så mycket gott i Rumänien !


För oss som var gamla nog att kunna följa TV-nyheterna 1989 när kommunismen föll i Östeuropa, finns nog bilderna kvar på näthinnan: inte bara diktatorparets Ceaucescu arkebusering, utan framför allt de många rapporterna om outhärdliga förhållanden i statliga rumänska barnhem: apatiska, undernärda barn i rostiga järngrindssängar.

Lars och Linda Hörnberg hade börjat resa på Rumänien även innan kommunismens fall, och de bosatte sig 1990 permanent i staden Oradea (uttal: oradja) i västra delen av landet. Naturligtvis blev de överväldigade av nöden i landet, inte minst barnens situation: inte endast de på institutioner, utan även gatans övergivna barn.
Vad gör man? De kunde inte blunda, och ville det inte heller: snart hade de flera barn i sin lägenhet. Detta utvecklades till ett mycket framgångsrikt koncept för familjehem. Kanske var det som en motpol till institutionsförvaring, som idén med barn i familjer föddes?
Men man stannade inte där: barn växer upp, och liksom för alla andra behövs föräldrastödet inför vuxentillvaron (ja, faktiskt!). Man har byggt ungdomslägenheter, skapat arbetstillfällen i snickeri- och textilverksamheter; driver framgångsrikt ett mjölk-jordbruk och tänker även på de handikappade barnen och vuxna .
Detta är alltså inte bara en berättelse om nöd, utan om hjälp till självhjälp som fungerar. Det är inte en berättelse om mission som permanentar beroende, utan en berättelse om de resursr som generositet och förtroende kan frigöra.

Och hur skall en verksamhet som denna kunna leva vidare och fortsätta utvecklas? Man ger Gud äran, bl.a. genom satsningen på högkvalitativ bibelundervisning i Östeuropeiska Bibelskolan. Det är evangeliet om den levande och uppståndne Herren som är källan till framgången och hoppet för framtiden. Den källan har man alltså egen tillgång till!
Bland annat hjälper och missionerar bibelskoleeleverna bland de fattiga och utstötta Romerna.

Åtskilliga har gjort resor från Sverige för att besöka verksamheten och hjälpa till praktiskt, och varje år gör en barnkör från Caminul Felix  ('det lyckliga hemmet') en informations- och insamlingsresa i Sverige.
Många svenskar är inte snåla, men har en skepsis till om hjälpen kommer fram och fungerar.
Här gör den det, bevisligen, och många har förstahandsupplevelser av att se det, och det är en glädje för mig att kunna hänvisa dig till något Gott, där din medkänsla kan få ta sig uttryck!Vad händer i andras liv?