Leka med
uppdraget

/hemsida
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

Startsidan

Evangelium innan Jesus
(vandring genom Gamla testamentets böcker)

Här har funnits en genomgång av samtliga GT's böcker. Nu finns endast några exempel, eftersom jag håller på att revidera dem för utgivning.
Boken kommer att innehålla dessa vandringar genom samtliga GT's böcker samt en avdelning om hermeneutik (skrifttolkning); en om Kristusförebilder i GT och en om de olika tidsepoker Gamla testamentet utspelar inom, definierade som de olika stormaktsriken Israel interagerade med. Beräknad utgivning i början av 2024.

'LAGEN' (Uppenbarelsen /Undervisningen /Vägledningen)

1Mos 1-11 Livet kommer från Gud!

'PROFETERNA A' (De förra profeterna = historiska böcker)

Josua - Intag Landet!

'PROFETERNA B' (De senare profeterna = skriftprofeternas böcker)
De tre stora + Tolvprofetboken:

Jesaja - dom och frälsning

'SKRIFTERNA'

Psaltaren - lovsångsboken

Startsidan