Leka med
uppdraget

/hemsida
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

Startsidan

Evangelium innan Jesus
(vandring genom Gamla testamentets böcker)

Här har funnits en genomgång av samtliga GT's böcker. Nu finns endast några exempel.
Jag håller på att skriva en bok i ämnet.

'LAGEN' (Uppenbarelsen /Undervisningen /Vägledningen)

1Mos 1-11 Livet kommer från Gud!

'PROFETERNA A' (De förra profeterna = historiska böcker)

Josua - Intag Landet!

'PROFETERNA B' (De senare profeterna = skriftprofeternas böcker)
De tre stora + Tolvprofetboken:

Jesaja - dom och frälsning

'SKRIFTERNA'

Psaltaren - lovsångsboken

Startsidan