Leka med
uppdraget

/hemsida
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

Startsidan

Omöjligt men nödvändigt
(om bibelöversättning)


Allmänt om översättningars villkor:

"Varför översätter dom inte som det står?"


Språkligt /grammatiskt (hebreiska och grekiska):

Grammatik och Helig Ande

"Och..."

'Vilera' på gröna ängar?

Kan man befalla ett skeende?


Tolkningsmässigt (exegetiskt /hermeneutiskt):

Har Herren blivit kung nu igen?

Trogen i sitt äktenskap/gift bara en gång?

Sambandet GT-NT?


Gudsnamnet, metaforer, ironi, betydelsefulla detaljer:

Hur översätter man 'Gud'?

Den brinnande tungan

Var Jesus ironisk?

Djur och människor


Den mäktiga grundtexten:

"Grundtexten säger ..."[Artiklarna ingår i en serie som ursprungligen publicerades åren 1995-97 i Magasinet Petrus; en gemensam publikation för Svenska Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan (då: "Nybygget-Kristen Gemenskap") och dåvarande Pingströrelsen. De har något modifierats.]

Startsidan