Leka med
uppdraget

/hemsida
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 


Startsidan                                                                                               

Och vad innebar livet - hittills?
(min berättelse)

Vem är det egentligen som skriver om bibeltolkning, om bibelöversättning, om Evangeliet i GT; vem är det som bloggar, och gärna undervisar?
Det undrade jag också!
Alla har vi nämligen en berättelse som skapat våra liv och gjort oss till dem vi är, och som format de perspektiv vi har på tillvaron, och som därmed påverkar de förutsättningar och förväntningar, dvs den tolkningsberedskap vi har, när vi läser en text vilken som, och alltså även Bibeln.

Det är den ena sidan av saken; utgångsläget ur mänskligt perspektiv. Men Bibeln, Skriften, är en förvandlande bok som gör något med oss. Den har en enastående förmåga att kommunicera. Så förutsättningarna kan förändras och tolkningsberedskapen kan formas av det vi läser, perspektivet på tillvaron ses ur en annan synvinkel. Det är ofta vad som sker då man umgås med Guds ord.

Så jag skrev en bok om detta. Det hade sina särskilda orsaker, vilket framgår vid läsningen. Jag kallar den en "undersökande självbiografi", för det är vad den är. Titeln lyder: Utanför Håskär, och syftar på en ö i Norra Bohuslän, som både finns i verkligheten och som fick symbolisk betydelse för mig. Jag berättar om hur och varför.

Självbiografin finns utgiven på Discursia Förlag. Man kan beställa den där, då jag kan signera om så önskas och ofta ger rabatt, eller från Bokus.
Så här lyder baksidestexten:
"I denna undersökande självbiografi, där ingenting var klart på förhand, tar oss Bo-Krister Ljungberg med på en inre resa.
Han försöker förstå sig själv. Att skriva hjälper honom tänka.
Men en människa är inte bara sig själv, utan över tid en del av många sammanhang. Boken blir därför till en berättelse om obefintlig barndom, en livsförändrande upptäckt av Gud, upplevelser inom Svenska Kyrkan, Maranataväckelsen, Operation Mobilisering och ett traumatiskt tidigt äktenskap; om karismatiska rörelsen; tjänst inom Filadelfia, Stockholm och Pingströrelsen; om teologisk forskning; om motgångar och svek i kristna sammanhang och sökandet efter sitt sanna jag efter ett långvarigt utmattningssyndrom, samt reflektioner över vad förlåtelse innebär."