Leka med
uppdraget
bohusländskt kustlandskap med ljung på berg
En bild av ljung på berg = Ljungberg.
Kanske var det just på denna plats
i Bohuslän min farfar, stenhuggaren
Carl Johan Peterson, antog det namnet,
omkring år 1900.
bild på mig själv som 3-årig
Och här är jag själv,
Bo Krister,
spänd på att få veta
vad livet innebär.

 

//BETA-version: Pod-versioner av predikningarna (som nedladdningsmöjlighet för senare lyssning) skall infogas//

Information om besök och ämnen

Ljudfiler från några av mina predikningar:


Hur kommer Anden?

Gud ger sin Ande ständigt på nytt, som friskt vatten och som luft som blåser. Du "har" inte Anden. Du får Anden. (100418)
Kan Gud nå dig?

Gud söker inte bara 'syndare' till frälsning, utan även kristna till större Kristuslikhet. Kan Gud nå dig? (100711)
Den säkra döden; den säkra uppståndelsen

Vi skall alla dö. Vi skall alla uppstå. Vad gör vi åt den saken?(110130)
Jobs bok

Det är inte säkert att det är ditt fel, när du drabbas av lidande och svårigheter. (110925)
Bed och få!

Bed och få! WOW!! Så är det OK att be att få en Mercedes Benz då? (120101)
Gör sinnesändring och tro evangeliet!

Alltsedan Johannes Döparens dagar har den röda mattan varit utrullad. Allt har varit klart. Vad väntar du på? (120219)
Gud ger växten

Gud är ingen organisatorisk samfundsgud. Han är Livgivaren i ett organiskt rike. Om vi skall kunna ge den frukt som Gud önskar, behöver vi dra vår kraft från Guds kärlek i Kristi försoning.(120708)
Information om besök och ämnen